Geschiedenis van de Bètapartij

  Het Onstaan De Bètapartij is in 2013 opgericht met het ideaal voor een betere studentenvertegenwoordiging in de Universitaire Studentenraad (USR) van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Bètafaculteiten maken ingrijpende veranderingen door, echter was er in de centrale studentenmedezeggenschap geen representatieve

Kandidaten

De Bètapartij gelooft dat voor goede representativiteit het noodzakelijk is dat USR-leden weten wat er speelt onder de studenten. Daarom worden Bètapartij-kandidaten zorgvuldig gekozen. De Bètapartij bestaat daarom uit mensen die de VU goed kennen (bijvoorbeeld door ervaring in een Facultaire Studentenraad of

Grondslag en Standpunten

Grondslag De Bètapartij wil de spreekbuis zijn voor alle bètastudenten en onderhoud daarom intensief contact met de studieverenigingen en studentenraden. Onze focus ligt op het nieuwe bètagebouw, op samenwerkingen en specifiek de samenwerking tussen de VU en UvA, en natuurlijk op kwaliteit van

De twee zetels die de Bètapartij heeft verworven afgelopen jaar bewijst de noodzaak van de fractie.

Timo van Loon Oprichter Bètapartij

Het is belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar alle bètastudenten.

Joeri Donker Fractievoorzitter Bètapartij & lid USR