Bètapartij

De Bètapartij is in 2013 opgericht met het ideaal voor een betere studentenvertegenwoordiging in de Universitaire Studentenraad (USR) van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Bètafaculteiten maken ingrijpende veranderingen door, echter was er in de centrale studentenmedezeggenschap geen representatieve vertegenwoordiging van bètastudenten.

Kandidaten

De Bètapartij-kandidaten worden zorgvuldig gekozen. De Bètapartij bestaat daarom uit mensen die de VU goed kennen (bijvoorbeeld door ervaring in een Facultaire Studentenraad of een studentenverenigingsbestuur), weten wat belangrijk is voor de bèta’ers en goed in contact met hen staan.  De

Standpunten

Verkiezingsprogramma De Bètapartij wil de spreekbuis zijn voor alle bètastudenten en wil dit bereiken door intensief contact met de studieverenigingen en studentenraden te onderhouden. Onze focus ligt op het nieuwe bètagebouw, de samenwerking tussen de VU en UvA en kwaliteitsbehoud van

De twee zetels die de Bètapartij heeft verworven afgelopen jaar bewijst de noodzaak van de fractie.

Timo van Loon Oprichter Bètapartij

Het is belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar alle bètastudenten.

Joeri Donker Fractievoorzitter Bètapartij & lid USR