Bètapartij is opgericht!

De bètafaculteiten (FEW, FALW, Geneeskunde en Bewegingswetenschappen) zijn het afgelopen jaar en de komende jaren onderhevig aan flinke veranderingen. Er liggen plannen voor meerdere fusies, er komen nieuwe gebouwen, er worden asociale reorganisaties doorgevoerd en er wordt gedacht aan een