De bètafaculteiten (FEW, FALW, Geneeskunde en Bewegingswetenschappen) zijn het afgelopen jaar en de komende jaren onderhevig aan flinke veranderingen. Er liggen plannen voor meerdere fusies, er komen nieuwe gebouwen, er worden asociale reorganisaties doorgevoerd en er wordt gedacht aan een intensieve samenwerking met de UvA. Dit heeft flinke gevolgen voor de studenten van de bètafaculteiten. Gelukkig hebben de studenten een stem in al deze onderwerpen en mogen zij meedenken over deze veranderingen. Deze stem is het sterkste in de Universitaire Studentenraad (USR). Volgens de WHW (Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) heeft de USR hier verschillende rechten die grote invloed kunnen hebben op deze plannen.

De USR is nu op zoek naar nieuwe raadsleden voor volgend collegejaar, dit gebeurt door middel van partijen en verkiezingen. Vanwege de grote veranderingen op de bètafaculteiten en het feit dat de USR vaak wordt vertegenwoordigd door voornamelijk Bedrijfskunde, Rechten en Sociale Wetenschappen zijn we met het idee gekomen om een Bètapartij op te richten. Om ervoor te zorgen dat onze faculteiten goed vertegenwoordigd worden in de USR.

Bètapartij is opgericht!