Fractie ’14-’15

Dit waren de leden van de fractie van de Bètapartij voor de Universitaire Studentenraad VU ’14-’15.

 

Joeri DonkerJoeri Donker

Coördinator Onderwijs & Onderzoek

Portefeuilles: Fractievoorzitter Bètapartij, Instellingsplan 2015-2020, Regeling na-intekenen, Ondersteunen Studeren en Doceren, Juridische Zaken, Informatietechnologie, Landelijk Overleg van Fracties, Interstedelijk Studenten Overleg, Model-OER, Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten.

E-mailadres: joeri@betapartij.nl

Lid van de USR: sep 14 – aug 15

 

Renkse van den HurkRenkse van den Hurk

Lid dagelijks bestuur

Portefeuilles: Juridische zaken, Fusies faculteiten, Instellingsplan 2015-2020, Model-OER, Contact facultaire studentenraden, Studie- en studentenverenigingen, Studentassessoren.

E-mailadres: renske@betapartij.nl

Lid van de USR: sep 14 – dec 15

 

 

Jurre AnemaJurre Anema

Algemeen raadslid

Portefeuilles: Relatie VU-UvA, Splitsing VU-VUmc, medezeggenschapsstructuur, Besturingsmodel, Juridische zaken, Regeling Na-intekenen.

E-mailadres: jurre@betapartij.nl

Lid van de USR: feb 15 – aug 15