De Bètapartij wil de spreekbuis zijn voor alle bètastudenten en onderhoud daarom intensief contact met de studieverenigingen en studentenraden. Onze focus ligt op de nieuwe bètagebouwen, op samenwerkingen en specifiek de samenwerking tussen de VU en UvA, en natuurlijk op kwaliteit van onderwijs!

Grondslag van de Betapartij


Partijprogramma 2018 – 2019

Als partij willen we ons het komende jaar richten op alles waarin de stem van studenten gehoord moet worden. Dit gaat van campus tot nieuwbouw, van onderzoek tot onderwijs en van sociale wetenschappen tot bèta. In een lijst even facetrijk als de diversiteit op de VU is het belangrijk ons te richten op concrete onderwerpen. Zodoende komen de volgende onderwerpen terug in waar onze partij voor staat – onderwijs, faciliteiten en huisvestingen. Met voldoende stemmen zullen we hiermee wat kunnen doen in de Universitaire Studentenraad (USR). Als partij willen we de volgende punten benoemen om mee aan de slag te gaan: persoonlijker onderwijs, studieplekken, contactloos betalen met bankpas bij automaten.

Persoonlijker onderwijs

Onderwijsinnovatie moet op elk moment levend blijven. Op dit moment zijn er pilots aan de gang, zijn er (junior)docenten met ambities, en wij zien hier mogelijkheden ter verbetering. Persoonlijker onderwijs is hierin een kernbergrip. Er is nog steeds weinig geld voor innovaties als virtual reality en in plaats daarvan zouden we ons moeten richten op de kern van wat onderwijs is. Het contact tussen docent en student, maar ook de manier waarop onderwijs aangeboden wordt, is daarin belangrijk.

Een concreet voorbeeld is digitalisering van het onderwijs. De bètapartij is voor digitalisering waar dat de werkdruk van docenten vermindert en de interactie tijdens en kwaliteit van hoor- en werkcollege vergroot. We moeten ons echter afvragen op welke punten het verbetert en waar het de afstand tussen student en docent juist vergroot (met negatieve invloed dientengevolge).

Bovengenoemde wil de bètapartij bereiken door actief in gesprek te gaan met docenten, FSR’en en partijen die direct aan de besluitvorming verbonden zijn. Er is een verbindende schakel nodig om samen van het onderwijs dat geboden wordt iets moois te maken.

Studieplekken

Met de nieuwbouw op komst wil de bètapartij ervoor zorgen dat er overal goede studieplekken voor elke student aanwezig zijn. Onder ‘goed’ wordt verstaan voldoende studieplekken, voldoende stopcontacten, stilteplekken waar nodig. Denk ook aan innovaties als ‘bring your own device’, waarbij studenten hun eigen laptops kunnen aansluiten op schermen. Bij alles is het inspelen op de behoeftes van studenten belangrijk, want het bieden van studentvriendelijke faciliteiten ook in deze nieuwe gebouwen betekent kritisch kijken naar alle facilitaire voorzieningen, waaronder studieplekken.

Studiegemak

Naast de kerntaken van een universiteit als onderwijs en onderzoek, mag dit alles ook makkelijker gemaakt worden. Denk aan met bankpas en contactloos betalen bij automaten, in plaats van het huidige oplaadsysteem. Denk ook aan de informatievoorzieningen wat betreft zaken die voor studenten relevant zijn. VUnet is op dit moment nog te onoverzichtelijk en geeft niet met de gewenste efficiëntie de juiste informatie. Wij willen ons inzetten voor een betere informatievoorziening aangezien dit de kwaliteit van onderwijs positief beïnvloedt. Partijen als onderwijscommissies zouden makkelijker gevonden moeten kunnen worden door collega’s en studenten en ook samenwerken in hun gezamenlijke doel.

Dus ben jij voor persoonlijker onderwijs en meer studiegemak vanuit studentvriendelijke faciliteiten, kies dan voor de bètapartij!

www.verkiezingen.vu.nl